ATRAKCJE ORAWYNOCLEGIPRZEWOZYGASTRONOMIAOBIEKTY KULTURALNEOBIEKTY SPORTOWE
Babiogórski Park Narodowy
34-223 Zawoja 1403
tel. +33 87-751-10, 87-767-02;
faks 87-755-54,
www.bgpn.pl
e-mail: park@bgpn.pl
Babiogórski Park Narodowy został utworzony w 1954 roku i obejmuje północną i południową stronę masywu Babiej Góry wraz z najwyższym szczytem - Diablakiem (1725 m n.p.m.). Powierzchnia parku wynosi 3 392 ha. BGPN został wciągnięty w 1977roku na listę UNESCO światowego dziedzictwa przyrody. W 2001 roku Rada UNESCO zatwierdziła rozszerzenie Rezerwatu Biosfery Babia Góra do powierzchni–8437 ha (9 takich obszarów w Polsce)

Ze szczytu Babiej Góry można podziwiać jedną z najwspanialszych w Polsce panoram, na góry polskie i słowackie, są to: Tatry w całości, Podhale, Jezioro Orawskie, Niżne Tatry, Góry Choczańskie, Magura Orawska, Wielka i Mała Fatra, Beskid Żywiecki, Śląski, Mały, Makowski, Wyspowy i Gorce.

Babiogórski PN prowadzi szeroką edukację dzieci i młodzieży. Można zwiedzać liczne ścieżki edukacyjne z pracownikami parku lub wystawę stałą BGPN prezentującą walory przyrodnicze Babiej Góry, zagadnienia związane z jej dawnym użytkowaniem oraz prace miejscowych twórców. Zainstalowany na wystawie system multimedialny umożliwia poznanie zwierząt mieszkających w babiogórskich lasach.

Ogród Roślin Babiogórskich, umiejscowiony przy dyrekcji parku, umożliwia poznanie najważniejszych i najpopularniejszych gatunków roślin występujących na terenie Babiej Góry, z zaznaczeniem podziału na zespoły i piętra roślinne.
Zwiedzanie:– w okresie 1 VII–31VIII codziennie oprócz pon., 8.30–16.30 h, listopad nieczynne – w okresie 1V–30 VI i 1 IX–31X codziennie oprócz pon., 9.00–15.00 h, , pozostałe dni : wt.-pt. 9.00-15.00 h


Rezerwaty przyrody

Rezerwat leśny „Bembeńskie” o powierzchni 38,14ha – chroni fragmenty rzadko spotykanego ekosystemu boru świerkowego na torfie i zabagnione drzewostany świerkowe z cennymi gatunkami ziołorośl.

Rezerwat leśny „Na Policy” – chroni fragmenty naturalnych borów świerkowych, górnoreglowych. Występuje tutaj wiele roślin wysokogórskich a także rzadkich gatunków fauny.


Pomniki przyrody

 • Grupa drzew lipy – 3 szt. (o obwodzie 390 cm, 400 cm i 410 cm) i dąb (o obwodzie 400 cm) we wsi Podwilk,
 • Jawor (o obwodzie 380 cm) w Zubrzycy Górnej,
 • Grupa drzew świerki – 4 szt. (o obwodzie 260, 276, 290, 305 cm) w Jabłonce –uroczysko „Lisie Jamy”,
 • Jesion (obwód 295 cm, wys. ok. 19 m) w Orawce na placu przykościelnym.
 • Gruba Jodła w Kiczorach
 • Źródło siarczkowe “Jacka” w Lipnicy Wielkiej - Janiki

 • Torfowiska Orawsko-Nowotarskie zwane inaczej puściznami - to rozległe obszary torfowisk wysokich. Powstały one na płaskich,bezodpływowych terenach o nieprzepuszczalnym gruncie. Torfowiska zasilane są głównie opadami deszczu i są dość ubogie w składniki odżywcze (np. w azot). Powstały na wododziale europejskim pomiędzy zlewiskiem Morza Bałtyckiego a zlewiskiem Morza Czarnego. Najważniejszą rolę w tworzeniu torfowiska odrywają rośliny, a przede wszystkim mech torfowiec. Jego obumarłe szczątki ulegają rozkładowi bez dostępu tlenu, w wyniku czego powstaje torf. Grubość torfu sięga do około 7 metrów.

  Torfowiska orawskie są zbiorowiskami unikalnymi w skali europejskiej, żyją tam rzadkie okazy roślin i zwierząt, pełnią też rolę naturalnych zbiorników retencyjnych, chronią przed powodziami i suszą. Torfowiska te stanowią własność prywatną i są intensywnie eksploatowane. Znajdują stosowanie w rolnictwie, lecznictwie i w przemyśle farmaceutycznym. Torfowiska te można zwiedzać dzięki ścieżce edukacyjnej ”Torfowisko Baligówka”, a na 12 przystankach można przeczytać cenne informacje o powstaniu, florze i faunie torfowisk.


  Hale pasterskie
  Do dziś dnia do dwóch pięknych widokowo polan Piaskowej (Marysinej) i Styrułowej (Ziembowej) bacowie prowadzą swoje stada owiec. Na bacówce na Ziembowej Polanie (Krzywań) można nabyć liczne, smakowite specjały pasterskie.

  Wypas owiec odbywa się również na Hali Śmietanowej i w Zubrzycy Górnej na Ochlipowie. Tutaj znajduje się również bacówka zbudowana staraniem BGPN.


  Polana Stańcowa.
  Dzisiejsza Stańcowa Polana stanowi resztkę olbrzymiego obszaru pastwisk, gdzie wypasano owce i woły. Jest to również doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. To jedyny w swoim rodzaju teren po tej stronie Babiej Góry, gdzie krzyżują się szlaki turystyczne północ – południe i wschód – zachód.

  Źródełka siarczkowe na terenie gminy Lipnica Wielka.

  Na terenie gminy licznie występują Ąródła siarczkowe. Najbardziej znane i odwiedzane to: “Jacka”, “Emila”, “Heródka” i “Jana”. Są dobrze oznakowane tablicami informacyjnymi. Woda ma właściwości lecznicze, co zostało potwierdzone przez badania w Katedrze Geologii i Geofizyki AGH w Krakowie.

  Wody tego typu są stosowane do kąpieli w wannie. Siarka przenika przez skórę i układ oddechowy do organizmu. Kąpiele są wskazane w chorobach reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych, układu nerwowego, przemianie materii i chorobach skóry. Obecnie jednak nie jest prowadzona działalność lecznicza.

  Niedaleko od centrum Lipnicy Wielkiej, podążając w kierunku rabczyckiej drogi, natkniemy się na owiane tajemnicą Ąródełko... o jego cudownych i uzdrawiających właściwościach przekonanych jest wielu miejscowych ludzi, to Ąródełko „Piotra Borowego”.

  [Rozmiar: 9165 bajtów]

  Smak na produkt


  Orawski Punkt Informacji Turystycznej